human design

human design

kartlegger det indre rom

psykiske mønstre

Menneskenaturen

priser

human design ~ menneskenaturen veiledning 


Analyse av ditt human design kart, rapport som pdf-dokument:

  Grunnleggende analyse 

       Fundament og fordypning :                         2200, innbundet rapport 2400

 Utdypende analyse 1

       Inkarnasjonskorset og fordypning              1800, innbundet rapport 2000

Utdypende analyse 2

       Fire Transformasjoner                                   1800, innbundet rapport 2000

  

Samtale etter rapport.                                       

       60 minutter, enten hos meg eller via Zoom eller Skype etter mottatt rapport.

       Pris per time                                                    1o00

Utdypende veiledning/undervisning i ditt human design: 

       Pris per time                                                    1200Alle priser per 03.03.2023


Analyser/rapporter >>>

Kurs og foredrag  >>>

boker/books >>>

plakat/poster >>>


Human Design Skandinavia  >>>

emelie's human design >>>     

 

human design ~ indre landskap


Human design er kunnskapen om dine muligheter som menneske.

Human design systemet beskriver hvilken energi du råder over, dine egenskaper og talenter.


I vår tid vet vi at vi er preget av arv og miljø basert på vår genetiske disposisjon og de erfaringene vi gjør gjennom livet. Human design vektlegger den individuelle pregningen vi får i fødselsøyeblikket.

Ut ifra fødselsøyeblikket, dine koordinater i tid og rom – fødselsdag,

tid og sted – tegnes et kart over dine ubevisste og dagsbevisste egenskaper.
Betydningen av fødselsøyeblikket er beskrevet i et eget avsnitt, modningsøyeblikket >>>

juniperus human design ~menneskenaturen


“Juniperus human design” har navn etter eineren, en busk eller et lite bartre som finnes over hele den nordlige halvkule. Vanlig einer heter på latin Juniperus communis L. 

I alle kulturer hvor den vokser er den myteomspunnet. Se avsnittet om eineren >>>

“Juniperus human design” bygger på human design, men har i tillegg utvidet human design systemet.  Siden 2008 har jeg vært med i en gruppe på 7 som har utforsket human design systemet, og med den utvidede forståelsen vi har fått gjennom denne prosessen, har vi kommet frem til at å kalle denne nye syntesen ‘menneskenaturen’.

Human design systemet beskriver hvordan vi er preget av kropp og psyke. Men som vi ser det, utgjør mennesket en treenighet av kropp, psyke og ånd. 

‘Mennskenaturen’ rommer en forståelse om at vi alle er født med et mandat, for å bruke en taoistisk begrep, et himmelsk mandat, at vi er født med en oppgave i livet, og at alle mennesker lengter etter å fullbyrde dette mandatet. Alle har vi mulighet til å bruke de egenskaper vi er født med til beste for oss selv og fellesskapet. 

‘Menneskenaturen’ kan hjelpe deg med å forstå ditt human design-kart og samtidig vise deg ditt potensial.

I fødselsgave fikk vi en medfødt natur. Ut fra de erfaringene vi gjør i livet kan vit lett komme til å forme oss selv ut fra våre behov for tilhørighet og betydning i verden. Disse behovene fører igjen til at vi ofte lar andre menneskers forventninger styre våre handlinger. Da er det våre ‘skygge-sider’ som tar over, og vi kommer vekk fra vår medfødte natur.

‘Menneskenaturen’ kan vise hva vår medfødte natur er, våre ‘gave-sider’, våre gaver til verden, og samtidig vise sammenhengen med våre ‘skygge-sider’. På den måten kan det hjelpe oss til å finne frem til vår autentiske natur, slik at vi kan leve et tilfreds-stillende liv.


Denne forståelsen kan føre til at vi kan:

  • godta og respektere at vi alle er forskjellige
  • ta et større anvar for hvem vi er og for den energien vi råder over
  • blir bedre i stand til å forstå våre barn og gi dem en oppdragelse ut ifra hvem de er.