Et nytt blikk på

Menneskenaturen

Menneske natur

gjensidig vekselvirkning

speiler hverandre

.

juniperus human design og feng shui ~ menneskenaturen


human design – menneskenaturen veiledning, feng shui hagerådrådgivning og utgivelse av bøker på norsk og engelsk

Vurderinger av "Et nytt blikk på menneskenaturen"


"Takk for boken! Den er bare veldig, veldig bra!! Du formidler denne komplekse materien med presise og enkle formuleringer. Nydelig".

~ Christian Valentiner


"Et nytt blikk på menneskenaturen' er et fantastisk verk hvor forfatteren har klart å sette Human Design inn i en historisk sammenheng. Her finner vi begreper som den indre og den ytre verden samt beskrivelse av reaksjonsmønstre/tendenser tilknyttet de ulike egenskapene som er aktivert i en persons Human Design Kart.  Boken er rikt illustrert med eksempler, fakta og definisjoner og har i tillegg et imponerende register av vedlegg som viser hvilke byggesteiner Human Design er fundamentert på. Hvis du ønsker å forstå mer om hva som driver deg så er dette en bok du med stor glede kan fordype deg i!"

~  Nina Enger


"Tusen takk for at du sendte boken til meg. Er fasinert av innholdet og din måte å kommunisere HD på. Får AHA-opplevelser hver gang jeg leser og det oppleves ofte som om jeg åpner en ny bok hver gang."

~ Irene Thorsen


 juniperus bøker


Siden 2014 har jeg utgitt bøker på eget forlag. Noen av bøkene er tilgjengelig på

Apple Books, noen av bøkene kan kjøpes via nettsiden, og noen kan kjøpes  som

 'print-on-demand’ fra www.lulu.com

Har du spørsmål?


Jeg håper du tar kontalt om du ønsker å vite noe mer om human design – menneskenaturen eller om du er interessert i feng shui hagerådgivning