nøytrinoene

Nøytrinosjoen

et hav av vibrasjoner

skapt i stjernene

            

Menneskenaturen

Nøytrinoene


Nøytrinoene er de minste partiklene vitenskapen nå kjenner til. De er elementærpartikler som har en milliontedel av massen til et elektron og produseres i stjernene. De bestøver, preger og henter informasjon fra alt som er, alt de farer igjennom. De endrer karakter og er i en konstant bevegelse og utveksling på sin vandring gjennom rommet.

Kunnskapen om nøytrinoene er viktig fordi, fra et Human Design perspektiv, er det nøytrinoene som preger oss i fødselsøyeblikket. 


Nøytrinoene som kommer fra Månen, bærer Månens energier; de fra Mars, energiene fra Mars, osv. På samme måte som strømmen av nøytrinoer gjennomtrenger moren og hennes design, gjennomstrømmer de også fosterets design. Og nøytrinoene som passerer gjennom oss, bærer våre energi-avtrykk ut i rommet.


Human Design bekrefter det som all astrologi bygger på, at vår psyke og våre talenter er aktivert av de forskjellige planetenes beskaffenhet.

The most beautiful thing we can experience

is the mysterous.

It is the source of all true art and science.

      ~ Albert Einstein


Sitat fra "A Garland of Quotes – an outlook an the 64 hexagrams of the I'Ching", heksagram #61