om terje eugen holthe

Menneskets natur

veien til å erkjenne

Menneskenaturen   

Menneskenaturen

Terje Eugen Holthe


Mitt liv har vært en reise og en utforskning. Hva er livet? Hva er et menneske? Hvem er jeg? Spørsmål som disse har ledet meg i min søken etter mening.

På denne reisen har jeg hatt mange yrker, fra birøkter til gartner, selv om jeg opprinnelig var utdannet sivilingeniør i USA, Iowa State University of Science and Technology, Ames, Iowa, 1967.

I en årrekke var jeg regelmessig i Hellas for i perioder  å være med på økologiske prosjekter der, og det førte meg til Botanisk hage i Oslo. Her jobbet jeg som gartner og med ansvar for Nyttevekst-hagen i perioden 1986 til 1998. 


For å lære mere om hvordan vi blir påvirket av omgivelsene, tok jeg en utdannelse i geobiologi, Norsk geobiologi-skole, Øyslebø, Norge, fullført 2003. 

Denne bakgrunnen og min interesse for østens tenkning og hagekunst førte til at jeg tok to utdannelser innen ‘feng shui’, den kinesiske måten å harmonisere omgivelsene på.

European School of Feng Shui, Stjärnsund, Sverige, fullført i 2005, og Imperial School of Feng Shui and Chinese Horoscopes, Oslo, Norge, fullført i 2007.


Siden 2007 har jeg hovedsakelig arbeidet med ‘human design’. Human design systemet er en vitenskapelig kartlegging av vår genetiske kode og beskriver mennesket med en stor detaljrikdom samtidig som det er vei til å avdekke våre medfødte egenskaper og talenter.

Slik jeg ser det, fokuserer feng shui på menneskets ytre landskap, mens human design beskriver det indre landskapet, og for meg representerer de de to sidene av samme mynt.


Fra 2008 har jeg regelmessig vært med i en gruppe som har gått i dybden av å utforske human design systemet. Gjennom dette arbeidet har vi innsett at systemet kunne utvides, og den måten vi utfører det på kaller vi ‘menneskenaturen’. Grunnlaget er klassisk human design, hvor fokuset er på kropp og psyke. Med menneskenaturen tilføyes et indre perspektiv som gjør at man kan finne tilbake til seg selv, og bygger på at mennesket består av en tre-eninghet, kropp, psyke og ånd. I samsvar med taoismen, tenker vi at alle født med et mandat, en oppgave i livet. 

Med menneskenaturen har vi en metode til å kartlegge den enkelts mandat slik at man kan finne tilbake til sim medfødte natur og få et til-freds-stillende liv.


Jeg har skrevet flere bøker. Dikt i japansk haiku-tradisjon. Kommentar til den kinesiske I’Ching, Forvandlingenes bok. En oppslagsbok om human design systemet. En utvidelse av denne er på vei, og den vil hete “Et nytt blikk på menneskenaturen”.

human design ~ menneskenaturen >>>

feng shui ~ hagerådgivning >>>

bøker/books >>>

Her er mitt human design kart:

Type: Projector

Profi: 4/6

Right Angle Cross of Planning