analyser/rapporter

human design

kunnskapen om hvem vi er

født av tid og rom

Menneskenaturen

Analyser/Rapporter – Menneskenaturen ~ human designGrunnleggende analyse


   Fundamentet

      Ditt kart

      Dine sentre

      De tre nøklene – karaktertrekk

           Din type

           Din indre autoritet

           Din profil    

      De fire pillarene

          Vi både er og har bevissthet   

 

   Fordypning  

      Din energiflyt

      Dine kanaler og energistrømmer

      Din sang - dine 26 arketyper

           Heksagram og linjer i personlighet og design


Utdypende analyse 1: Inkarnasjonskorset 

 

Inkarnasjonskorset

      Design og personlighet

      Inkarnasjonskorsert

      Ditt mandat

       

 Fordypning  

       Hovedsåret

       Dine utviklingsmuligheter

          Heksagrammenes tre frekvenser


Utdypende analyse 2: Fire transformasjoner 

     

Variablene - hvordan kroppen og sinnet er strukturert  ("De fire pilene")

          Næringsopptak

          Miljø

          Perspektiv

          Motivasjon

  

Utdypende analyse 3: Relasjoner


Samspill mellom mennesker, menneske – dyr, eller menneske – planter. 


For relasjoner mellom mennesker undersøkes fire vesentlige områder,

utfordringer og styrker, i forhold til væremåte:

          Tiltrekning – frastøtning

          Hensyn – kompromiss

          Harmoni – konkurranse

          Berikende – herskende

Dwell on the beauty of life.

Watch the stars, and see yourself

running with them.

      ~ Marcus Aurelius


Sitat fra "A Garland of Quotes – an outlook an the 64 hexagrams of the I'Ching", heksagam #1