Menneskets natur

leve med integritet

å være seg selv

kurs og foredrag

Menneskenaturen

kurs


human design ~ menneskenaturen


Jeg kan holde kurs for grupper eller enkeltpersoner som ønsker å lære og gå i dybden av human designsystemet ~ menneskenaturen.

Ta kontakt dersom du ønsker å få vite hva jeg kan bidra med. Pris vil være avhengig av gruppens størrelse og kursets varighet.

foredrag


Jeg kan holde foredrag innen feng shui og human design ut ifra hva det er behov for.

Det kan for eksempel være temaer som:


human design ~ menneskenaturen

  • Innføring i human design systemet
  • Geometrien i human design og den kinesiske I’Ching
  • Human design-kartet og Yggdrasill. Paralleller til Edda-læren


feng shui ~ hagerådgivning

  • Hage feng shui
  • Helbredende hager
  • Zen hager


Lengden på et foredrag vil være avhengig av tema og behov. Pris for et foredrag vil være avhengig av gruppens størrelse. Utgifter til reise og kost kommer i tillegg. Ta kontakt dersom du ønsker et foredrag og få vite hva det vil koste.

Personally, I'm always ready to learn,

although I do not always like to be tought.

      ~ Winston Churchill


Sitat fra "A Garland of Quotes – an outlook an the 64 hexagrams of the I'Ching", heksagam #35