eineren

Menneskets natur

være i flyt med livet

å elske seg selv

Menneskenaturen

Eineren


Einer er en busk eller lite tre. Det kan bli opp til 15 m og finnes på hele den nordlige halvkule.


Det vitenskapelige navnet på vanlig einer er Juniperus communis L. Det stammer fra det latinske navnet juniperus og ble brukt av Cato,

død 149 f.Kr. Navnet er en kombinasjon av ordet ‘junio’, som betyr ung og ‘parere’, å produsere, derav ungdommelig vekst, eller eviggrønn.


I alle kulturer hvor eineren vokser har den hatt en rekke bruksområder, fra medisin til hverdagslige formål. Den tidligste beskrivelsen vi

har av einer som medisin er fra en egyptisk papyrus datert 1500 f. Kr.


Eineren tilpasser seg ulike biotoper fra lavland til høyfjell. Den lever i mange klimasoner, har styrke og tilpasningsevne, og kan bli opp til

200 år gammel.


I tidligere tider trodde man at hver art hadde sin beskyttende ånd. I Finland, for eksempel, ble einerens ånd kalt Katajatar (Kataja = einer),

og den ble betraktet som den vakreste og mest barmhjertige av alle tre-åndene.


Sammenfattende kan man si at vanlig einer er blitt sett på som et symbol på nøysomhet, tilpasningsevne, viljestyrke, utholdenhet, gavmildhet og barmhjertighet.

To a mind that is still,

the whole universe surrender.

      ~  Chuang-tzu


Sitat fra "A Garland of Quotes – an outlook an the 64 hexagrams of the I'Ching", heksagram #52