feng shui

feng shui 

vurderer de ytre rom

energiflyten

Menneskenaturen

feng shui ~ ytre landskap


Feng shui er den tidløse kunnskapen om hvordan vi formes av omgivelsene, og hvordan vi kan forme, innrede og bo på en harmonisk måte. 

Feng shui betyr vind og vann, og representerer bevegelse og stillhet. Feng shui har sitt navn fra Kina men fins i ulike former over hele verden.


juniperus feng shui ~ hagerådgivning


"Juniperus feng shui" har navn etter eineren, en busk eller et lite bartre som finnes over hele den nordlige halvkule. Vanlig einer heter på latin Juniperus communis L. I alle kulturer hvor den vokser er den myteomspunnet. Se avsnittet om eineren  >>>


"Juniperus feng shui" er jordnær og fokuserer på hvordan vi formes av omgivelsene vi bor og arbeider i. Som jeg ser det, og i samsvar med de skolene jeg har utdannelse fra, er påvirkningen fra omgivelsene vurdert til å utgjøre 80% og selve boligen 20% i forhold til hvordan vi har det. 

I Kina og Japan er tegnene for et hjem satt sammen av tegnene for hus og hage, og det avspeiler hvor viktig de nære omgivelser er for hjemmets trivsel.


Med bakgrunn som økologisk gartner og ut ifra min feng shui erfaring, kan jeg gi råd og veiledning i forhold til å skape balanse i hagen. Jeg gir råd om plantevalg og hagens utforming i forhold til ‘form-skolen’ innen feng shui, og bruker som arbeidsgrunnlag kunnskapen om de fem elementer.


feng shui hagerådgivning ~ priser


Pris hagerådgivning: Kr 900 per time


Hageplan for en villahage: Kr 6000 inklusiv 1 til 2 timers befaring.

Reiseutgifter kommer i tillegg.Priser per 14.06.2021Foredrag  >>>

Bøker/books >>>

Plakat/Poster >>>
Movement overcomes stillness; stillness overcomes heat.

Stillness and tranquility set things in order in the universe.

      ~  Lao-tzu

Sitat fra "A Garland of Quotes – an outlook an the 64 hexagrams of the I'Ching", heksagram #12